Bijzonder OK

Omgaan met bijzondere kinderen is een hele uitdaging, voor iedereen. De goede aanpak vinden kost veel energie. 
Er zijn nu eenmaal zo veel verschillenden kinderen, zo veel mogelijke soorten aanpak, zo veel methodes. Tel hierbij de vele verwachtingen van ouders en leerkrachten en het gewicht van de samen gedragen verantwoordelijkheden.

Bruggen bouwen als school of educatieve organisatie waarlangs leerkrachten, pedagogen en ouders de juiste weg kunnen vinden naar elkaar om samen de juiste aanpak te vinden voor die 'bijzondere' kinderen ... het is werkelijk geen sinecure.

Niemand heeft hierin pasklare antwoorden, ook wij niet. Maar een positief steentje bijdragen en steun bieden hier en daar, kunnen we wel en doen we graag. 

In het bijzonder voor kinderen met AD(H)D voorzien we hier een aparte rubriek. Wij werken nog aan de concretisering van het aanbod hieromtrent. 

Intussen kunnen wij alvast de voordracht 'Leren surfen op de golven van het leven' aanbevelen van Veerle Janssen. 

Veerkracht - van ouder tot leerkracht

Veerkracht - van ouder tot leerkracht

Elk kind houdt zijn ouders en zijn hele omgeving onvermijdelijk de spiegel voor. 
Een 'bijzonder' kind doet dat op bijzonder sterke wijze. 
Wat we in die spiegel zien varieert en beweegt met ons mee zoals het leven. 

Soms zijn dit aspecten van onszelf die we niet wilden of konden zien, of dingen die we al hadden vergeten.  
Dan zijn er de momenten waarop de rol die je inneemt ten aanzien van het kind erin verschijnt, of jouw rol ten aanzien van andere kinderen onder je hoede. 
Als ouder betekent dat iets anders dan als leerkracht en dat wil gezien worden, en omgekeerd.  

Bijzondere kinderen maken ons bewust van tegenstrijdigheden in onszelf en in wat wij zo graag als goede zorg voor hen willen zien. 

We worden geconfronteerd met onze nood aan zelfzorg en prioriteiten stellen.  We maken kennis met macht en onmacht.  

Als ouder draag je de taak om jouw kind te vertegenwoordigen in de samenleving. Je voelt je verantwoordelijk voor zijn belangen. 
Daarin sta je soms oog in oog met leerkrachten, systemen, andere belangen. Andere visies, regels. 
Bijzondere kinderen zijn dan ook de spiegels van onze hele samenleving. Puur en confronterend, en ongemakkelijk soms. 
Wanneer wij die spiegel durven gebruiken ontdekken we veel, en telkens meer. 

Geen enkele ouder is daarin een uitzondering. Geen enkele leerkracht of hulpverlener. 
Ook al heb je nog zo vaak het het gevoel er alleen voor te staan ... jouw ervaringen zijn rechtstreeks gerelateerd aan de ervaringen van anderen, over hetzelfde kind. 

Hoe vind je als ouder daarin een klankbord, welke rol verwacht je van leerkrachten en organisaties. Hoe vind je begrip van en voor elkaar... wetende dat het kind je morgen weer met nieuwe dalen van onbegrip en onvermogen zal confronteren. 

Verhalen van ouders die in de spiegel durfden te kijken zijn een kostbare bron van informatie voor andere ouders, maar ook voor zorgverleners en leerkrachten, voor iedereen die met 'kinderen in de spiegel' in aanraking komt.  

Verhalen brengen spiegels tot leven ... Veerkracht - Leren surfen op de golven van het leven is zo een uniek en bijzonder leerrijk verhaal.  

Ons aanbod