Ben jij zichtbaar?

BEN JIJ ZICHTBAAR?

Zichtbaar zijn is een basisbehoefte. 
Als kind reageren wij blij wanneer onze omgeving positief reageert op onze grappige gezichtjes of fratsen en op onze mooiste tekening. Kinderen verkleden zich graag en vinden het fijn om de rol te spelen van het personage waarin ze verkleed zijn. 'Kijk mama, ik ben een brandweerman, of een prinses' - een kind toont zich spontaan en graag. 

Op weg naar volwassenheid wordt die spontaniteit geremd door regels en de vele prioriteiten van het leven.  De behoefte om écht zichtbaar te zijn verdwijnt naar de achtergrond, hierdoor verleren wij om te tonen wie we zijn. We identificeren ons met wat algemeen aanvaard of populair is in plaats van met wie we zijn en wat in ons leeft. We vergrijzen en veralgemenen. We worden onzichtbaar of zetten maskers op. 
Dit kan anders! 

In ons aanbod reiken wij je tools aan om jouw unieke zelf weer zichtbaar te maken. Het spontane, pure stukje ‘jij’ mag weer tot leven komen. 

De Witte Veer

De Witte Veer

De Witte Veer is een plek waar je kan leren om van de drukke autosnelweg waar je leven overheen raast af te slaan naar een weg waar je rust, kracht en inzicht kan ervaren.

In de Witte Veer wordt weer zichtbaar wie je écht bent - in de eerste plaats voor jezelf - zodat je zonder angst ook zichtbaar kan worden voor anderen.

Vooral wanneer je leerde dat 'afwijkend zijn' niet mag, kan het een hele uitdaging zijn om 'kleur te bekennen'.  
Een stuk van jezelf kan zich gevangen voelen in kaders van opgelegde normen en waarden. 
Maar ook wanneer je jezelf lang hebt moeten wegcijferen als ouder, hulpverlener, zorgverstrekker of als iemand met een voorbeeldfunctie, kan het zijn dat jouw ruimere identiteit haast onzichtbaar werd. 

Je hebt nood aan een veilige ruimte om jezelf weer te tonen. 
Misschien moet je jezelf wel eerst herontdekken en ont-moeten. 

Bij de Witte Veer heb je gelegenheid om hiermee op jouw maat en tempo te 'experimenteren'.

Wie weet vind je in het aanbod van De Witte Veer net die spiegel die jouw kostbaarste, innerlijke zelf weer aan je toont. 

Veerkracht

Veerkracht

Waargebeurde verhalen zijn ook spiegels waarin we onszelf kunnen herkennen.  
In de voordracht 'Veerkracht - leren surfen op de golven van het leven' herkent zich eenieder wie in de zorg voor kinderen en jongeren meer dan doorsnee problemen heeft ervaren.
Een kind dat 'buiten het hokje kleurt' is een uitdaging en legt veel hulpeloosheid en kwetsbaarheid bloot van ouders en hulpverleners.  
Het is niet altijd evident om evenwicht te vinden tussen wat het kind ons toont en wat we zouden willen zien. Het is al doende leren van en met elkaar, met veel pieken en dalen.

Gelukkig schuilt in elk mens een wonderbaarlijke veerkracht die ons na elk vallen weer doet opstaan.

Tijdens de voordracht 'Veerkracht - leren surfen op de golven van het leven' word je geraakt door deze kracht, die weerspiegelt dat ELKE mens veerkrachtig kan zijn. 

Ons aanbod

Jezelf en anderen begrijpen

Jezelf en anderen begrijpen

Jezelf en anderen begrijpen is niet simpel.  
Soms lijken onze interacties met mensen op een partijtje ‘Mens erger je niet!' 

Hoe handig zou het zijn om hierbij wat handvaten ter beschikking te hebben of spelregels die ons helpen om een verbindende aansluiting te maken met mensen in ons dagelijks leven. 

Een handleiding voor mensen bestaat helaas nog niet, maar er bestaat wel een oeroud systeem waarmee wij duidelijk de verschillende temperamenten van mensen kunnen herkennen.
Eenmaal herkend kan de temperamentenleer ons helpen in onze omgang met mensen. 

Tijdens de voordracht ‘Temperamenten herkennen’ kan je op een luchtige en humoristische manier kennis maken met de 4 verschillende temperamenten.

In de workshop ‘Temperamenten begrijpen’ wordt dieper ingegaan op de sterke en zwakke punten van elk temperament.

Ouders en leerkrachten kunnen waardevolle inzichten verwerven voor de omgang met hun pupillen in de workshops ‘Temperamenten begrijpen - voor ouders’  of ‘Temperamenten begrijpen - voor leerkrachten'.

Deelnemers aan één van de workshops kunnen achteraf terecht bij De Witte Veer voor een persoonlijke profielbepaling, voor zichzelf en/of gezinsleden. 

Intuïtief tekenen

Intuïtief tekenen

Vaak zitten wij met een innerlijke beladenheid of beleving die we moeilijk onder woorden kunnen brengen. 

Intuïtief tekenen is een eenvoudige methode waarmee we dat onzichtbare innerlijke leven zichtbaar kunnen maken. Het is een wonderbaarlijke en mooie manier om zich te uiten voor iedereen, jong en oud. 
Ook wie eerder gesloten of introvert van aard is haalt bijzonder veel uit deze vorm van zelfexpressie. 
Doordat de intuïtieve tekening zichtbaar maakt wat in jou leeft krijg je meer vat op je emoties en beweegredenen.

Kleuren vertellen ons wat woorden niet zeggen kunnen. 

Tijdens de voordracht 'Intuïtief tekenen - iets voor mij?'  maak je kennis met  de vele mogelijkheden van deze fijne manier van zelfexpressie. 

Wie geboeid raakt kan in de workshop 'Intuïtief tekenen' zelf de verrijkende en openbarende kracht van intuïtief tekenen ervaren. 

De natuur als spiegel

De natuur als spiegel

De natuur spreekt… tegen ons en over ons. 
Op zachte, subtiele wijze toont ze ons wie we zijn, of wat ons op een gegeven moment in ons leven innerlijk bezig houdt. Ze maakt zichtbaar wat we niet zomaar onder woorden kunnen brengen. 

Zo zijn bloemen heel bijzondere gesprekspartners en weerspiegelen verrassend veel over de persoon die zich tot een bepaalde bloem aangetrokken voelt. 
Wij kunnen leren om hun taal leren verstaan. Dat is makkelijker dan we denken.

Tijdens de workshop ‘De taal van bloemen’ kan iedereen leren om met open hart te luisteren en bewust te kijken naar ONZE bloem en naar de bloemen van anderen.
Jezelf zien in de spiegel van de natuur is altijd een unieke belevenis.