Scholen Educatie

Onze missie voor SCHOLEN EN EDUCATIEVE ORGANISATIES

Wij willen ondersteuning bieden aan scholen en educatieve organisaties om de draagkracht van hun onderwijzend en pedagogisch personeel te bevorderen en te versterken. 

Hiertoe ontwikkelen wij unieke projecten en educatieve tools die leerkrachten naar eigen inzicht kunnen toepassen om de atmosfeer in de klas te optimaliseren en om het leerproces van de leerlingen te bevorderen. 

In overleg verlenen wij advies en werkbare tips voor de omgang met 'bijzondere' kinderen, bijvoorbeeld kinderen met ADHD

Het vraagt heel wat kracht om een leerKRACHT te zijn, elke dag opnieuw... soms heb je dan nood aan extra - persoonlijke - vaardigheden

Lees meer

Hier komen weldra onze educatieve projecten voor leerkrachten en kinderen van het lager onderwijs.

Lees meer

Omgaan met bijzondere kinderen is een hele uitdaging, voor iedereen. De goede aanpak vinden kost veel energie. Bij AD(H)D is het... 

Lees meer