Familie Extra's

Familie en extra zorgdragers

Familie ... dat zijn heel wat banden die zowel verwarmen als verwarren kunnen. 
Er is familie die je voor geen goud zou willen missen en familie waar je nooit voor gekozen zou hebben. Daarbij komen vaak de plus-families die de complexiteit nog vergroten. 
Kinderen brengen ten aanzien van familieleden ook met heel wat 'verplichtingen' met zich mee. Hiermee goed omgaan is vaak balanceren tussen belangen.

Uit het zicht geraakte familieleden zijn ook nooit écht weg ... senioren, ex-familieleden, ze blijven een rol spelen, al is het maar door hun afwezigheid.

Toch zijn familieleden ook versterkend voor onze draagkracht in de diverse levensfasen. Daarom bieden wij aandacht aan alle familie-personages.
Wij willen de harmonie tussen familieleden bevorderen en ieders rol positief belichten. 

Familiebanden in de knoop

Familiebanden in de knoop

Een gezin, familie of leefgemeenschap is een systeem. Wanneer het systeem klopt gedijen alle leden. 
Wanneer er tussen de onderlinge medespelers bewuste of onbewuste belangenconflicten ontstaan wordt het systeem ziek. Iedereen heeft er dan last van en reageert hierop. Deze reacties brengen op hun beurt nieuwe kettingreacties tot stand. 

Door middel van Familieopstellingen - het systemisch werk van Bert Hellinger - kunnen we inzicht verwerven in welke dieperliggende patronen een rol spelen wat er aan de oppervlakte mis gaat. We kunnen het ook positief beïnvloeden. 

Familieopstellingen zijn een diepgaande methode voor meer inzicht en harmonie in het gezin of familie, in de ruimste zin van het woord.