Kinderen

Onze missie voor KINDEREN

Kinderen zijn de vruchten van ons leven. Ze herinneren ons wie we waren en tonen ons dagelijks wie we zijn. Tegelijk zijn ze ook de toekomst waarin onze investeringen in hen tot bloei zullen komen. 

Iedereen die bijdraagt aan hun ontwikkeling is een cruciale schakel naar die toekomst. Ook wij willen hierin een kwalitatieve bijdrage leveren. 

Onze missie voor kinderen is tweeledig. Naast de kinderen en jongeren zelf, willen wij vooral investeren in volwassenen die in kinderen investeren. 
Dit doen we door versterking en inspiratie te bieden aan ouders, opvoeders, leerkrachten en organisaties die zich elke dag opnieuw inzetten voor kinderen en jongeren.

Investeren in kinderen vraagt veel van velen, we doen het samen.

De band tussen ouder en kind heeft veel invloed op alle toekomstige relaties van het kind.  
Ouders doen hun best om ‘goede ouders’ te zijn. Familie en plusfamilie dragen ook bij aan... 

Lees meer

Leraren en opvoeders vormen de volwassenen van de toekomst en zijn de fundamenten waarop onze samenleving rust. 
Alle steun bij hun levensbelangrijke taken is...

Lees meer

Wij willen ondersteuning bieden aan scholen en educatieve organisaties om de draagkracht van onderwijzend en pedagogisch personeel te bevorderen en te versterken. 

Lees meer