Zone HRM - Ontslag

Ontslag - vloek of zegen
 

De stap van medewerker naar werkzoekende lijkt op zich niet zo groot. In de praktijk is deze overgang vaak een delicate en frustrerende piste met heel wat hindernissen zowel voor werkgever als werknemer. 

Investeren in een medewerker met wie we de samenwerking willen stop zetten ligt niet zo dadelijk voor de hand, maar is vaak toch goedkoper dan een traject van langdurig ziekteverzuim of een kostelijke ontslagprocedure. 

Zowel werkgever als werknemer hebben er alle baat bij om bij ontslag een win-win traject te bewandelen in plaats van een getouwtrek tussen de wederzijdse rechten en plichten. 

Een medewerker die met optimisme naar zijn ‘werkzoekende’ status uitkijkt en die daarin gesteund wordt door zijn werkgever zal een positief staan ten opzichte van zijn vervanger en is veel meer bereid om constructief bij te dragen aan de inwerking van zijn opvolger. 

Deze constructieve win-win houding is iets wat niet vanzelf komt, maar het kan wel geleerd worden. Naargelang de individuele situatie kan een kortlopend traject op maat uitgewerkt worden met meerwaarde voor alle betrokken partijen

Voor meer info of aanvraag gesprek vul het contactformulier in.

Ter indicatie van de mogelijkheden zie ook ‘Werkloos maar niet weerloos’ voor particulieren  

Praktisch

Het grootste deel van ons aanbod kan zowel op locatie plaats vinden als in eigen regie, naar keuze.

Methode

Individuele coaching op maat.

Programma

Traject afhankelijk van situatie. Kan variëren tussen een drietal sessies tot 1 sessie/week gedurende 2 à 3 maanden maximum.

Opmerkingen

Vraag ons gerust om een vrijblijvend gesprek of een offerte op maat. 
Wij staan tevens open voor samenwerking met andere educatieve projecten en dienstverleners, want samen kunnen we meer. 

Zone HRM - Ontslag