Niet alle velden zijn correct ingevuld.

VOORDRACHT voor ouders, leerkrachten, opvoeders, scholen en organisaties.

(op aanvraag ook in jouw vereninging, organisatie of school)

Elk kind houdt zijn ouders en zijn hele omgeving onvermijdelijk de spiegel voor. 
Een 'bijzonder' kind doet dat op bijzonder sterke wijze.
Wat we in die spiegel zien varieert en beweegt met ons mee zoals het leven.

Soms zijn dit aspecten van onszelf die we niet wilden of konden zien, of dingen die we al hadden vergeten.  
Dan zijn er die momenten waarop de rol die je inneemt ten aanzien van het kind erin verschijnt, maar ook jouw rol ten aanzien van andere kinderen onder je hoede. 
Als ouder betekent dat iets anders dan als leerkracht, en omgekeerd ... en dat wil gezien worden! 

Bijzondere kinderen maken ons bewust van tegenstrijdigheden in onszelf en in wat wij zo graag als goede zorg voor hen willen zien.
We worden geconfronteerd met onze nood aan zelfzorg en prioriteiten stellen.  We maken kennis met macht en onmacht.

Als ouder draag je ook de taak om jouw kind te vertegenwoordigen in de samenleving. Je voelt je verantwoordelijk voor zijn belangen. Daarin sta je soms oog in oog met leerkrachten, systemen, andere belangen. Andere visies, regels.
Bijzondere kinderen zijn dan ook de spiegels van onze hele samenleving. Puur en confronterend, en ongemakkelijk soms. Wanneer wij die spiegel durven gebruiken ontdekken we veel, en telkens meer.

Geen enkele ouder is daarin een uitzondering. Geen enkele leerkracht of hulpverlener. 
Ook al heb je nog zo vaak het het gevoel er alleen voor te staan ... jouw ervaringen zijn rechtstreeks gerelateerd aan de ervaringen van anderen, over hetzelfde kind.

Hoe vind je als ouder daarin een klankbord, welke rol verwacht je van leerkrachten en organisaties. Hoe vind je begrip van en voor elkaar... wetende dat het kind je morgen weer met nieuwe dalen van onbegrip en onvermogen zal confronteren.

Verhalen van ouders die in de spiegel durfden te kijken zijn een kostbare bron van informatie voor andere ouders, maar ook voor zorgverleners en leerkrachten, voor iedereen die met 'kinderen in de spiegel' in aanraking komt. 
Verhalen brengen die spiegels tot leven ...
De voordracht 'Veerkracht - Leren surfen op de golven van het leven' is zo een uniek en bijzonder leerrijk verhaal.  

Wat ga je horen tijdens de voordracht

Veerle brengt ons een waar gebeurd verhaal met tips en bewustwording hoe he in moeilijke tijden kracht en steun kunt vinden om steeds weer de veerkracht te hebben, om moedig verder te gaan. 

Ze toont ons hoe moeilijkheden soms prachtige mogelijkheden bieden.

Leren surfen op de golven van het leven gaat over ouder zijn, over vallen en opstaan met je kind, in je gezin en met de samenleving. 
Het is een verhaal voor ouders, maar ook voor zorgverleners en leerkrachten, voor scholen, organisaties, voor iedereen die met 'bijzondere kinderen' in aanraking komt.

Het is een krachtig, moedig, leerrijk, uniek en toch ook herkenbaar levensverhaal.

Methode

Voordracht

Programma

Voordracht
Pauze
Vragen uit het publiek

Opmerkingen

Wil je graag deze voordracht in jouw vereniging, organisatie of school aanbieden, neem gerust vrijblijvend contact met Veerle Janssen via deze link https://www.dewitteveer.be/contact

Veerkracht - surfen op de golven van het leven