Niet alle velden zijn correct ingevuld.

Tweedaagse WORKSHOP
begeleid door Loesja Klimczak (eerste All Love teacher in België)

Op 8 + 9 oktober

Binnen in ons is de vonk van de ‘Schepper-energie’ die de Bron van alle leven is en die alom aanwezig is.
All Love herbevestigt jouw verbinding met de Bron, staat je toe om meer bewust te worden van je levensopdracht en helpt met het oplossen van blokkades die de illusie scheppen van afstand en afscheiding van de Bron.

De worskhop 

Een All Love workshop (evenals individueel werk met All Love) is een heilig proces dat onze verbinding met de universele goddelijkheid in ons eert en versterkt en ons helpt om de diepere waarheid van ons individuele spirituele pad te ontdekken en te ervaren.
De All Love workshop verplaatst ons referentiepunt van het hoofd naar ons hart en helpt ons het leven volledig in het nu te ontdekken.
De ervaring is verstandoverstijgend - we leren het verstand te gebruiken zoals het bedoeld was in plaats van er door gebruikt te worden. Ervaringen uit het verleden verliezen hun emotionele lading en we openen ons voor een vollediger leven vanuit het hart, onvoorwaardelijk liefde uitdrukkend.
De All Love workshop is ertoe ontwikkeld om voor elke deelnemer een diepgaande ervaring in het proces van Spirituele initiatie mogelijk te maken. Er vindt een diepe healing plaats op alle vlakken van zijn/haar wezen en er is ruimte voor spontane inwijdingen van het hartcentrum.
De spontane initiaties die tijdens een workshop ervaren kunnen worden leiden tot steeds grotere bewustzijnsverruiming en worden door niemand bepaald noch in aantal of intensiteit gelimiteerd.
De technieken die gebruikt worden ruimen energie blokkades op en voorzien een betere gronding en integratie van de spirituele energie.

Werking van de All Love meditatie

De ALL LOVE meditatie werd ontwikkeld om de realisatie van je ziel te bevorderen. De toepassing ervan zal :
* Op veilige wijze je spirituele groeiproces versnellen
* De verbinding met je zielelichaam bevorderen
* Mentale en emotionele blokkades opheffen
* Helpen bij het ontwikkelen en de realisatie van een volledig geïntegreerd lichtlichaam.
De activeringen of initiaties die tijdens de les kunnen ervaren worden, zullen steeds weer een verruiming van het bewustzijn tot gevolg hebben. De gebruikte technieken ruimen energetische blokkades op en voorzien in een meer krachtige gronding en integratie van spirituele energie.
De activiteit is ontworpen om, voor elke deelnemer, een deel te zijn van een diepgaande ervaring van het Spiritueel Initiatie- en Healingsproces. Hieruit zal een proces van spirituele ontplooiing voortvloeien die men in het dagelijks leven kan gebruiken om de eigen persoonlijke groei te bevorderen, alsook om anderen te helpen op een versneld pad van bewustwording.
Het werkmodel is ontworpen om de noden van zowel beginnende als meer gevorderde healing-studenten tegemoet te treden.

Doel van All Love

Het doel van All Love is heel eenvoudig, ons te verbinden met ‘de bron’. Wanneer dat gebeurt is ons hele energiesysteem gevuld met de LOVE-energie en we verbinden ons met het ALL van het universum.
Dit is meestal een levensveranderende gebeurtenis. We realiseren ons wie we werkelijk zijn (en wat we niet zijn). We realiseren ons wat de werkelijke bedoeling van ons leven is. We begrijpen onze plaats/rol in het universum.
All Love helpt om ons te ‘herinneren’ wat het hoofddoel van ons bestaan op deze planeet is.
We zijn hier om een perfecte eenheid tussen hemel en aarde tot stand te brengen d.m.v. de energie van onvoorwaardelijke liefde. We zijn ook hier om ons de eenheid die we hebben met alle levende wezens in het universum te herinneren.

SPECIAAL VOOR TERUGKERENDE DEELNEMERS

Heb je al ooit een All Love workshop bijgewoond dan ben je ook welkom om alvast warm te lopen op de vrijdagavond sessie - op 7/10 van 19.00 tot 22.30 uur (prijs 25 euro inclusief frisdrank) .
Let wel : je kan enkel deelnemen aan deze sessie indien je ook voor de hele workshop inschrijft (kan dus niet apart gevolgd worden).
Je dient hiervoor wel apart in te schrijven via https://www.deschatkist.eu/activiteit/all-love-workshop-vrijdagavond-sessie-7-10-2022-beringen-koersel
 
Praktisch
Beide dagen tussen 10.00 en 18.00 uur (diverse pauzes voorzien)
In de deelnameprijs is inbegrepen : certificaat - lunch (broodmaaltijd en soep) - water, koffie, thee, versnaperingen.
GEEF BIJ DE INSCHRIJVING (ALS OPMERKING) AAN INDIEN JE VEGETARISCH OF VEGAN WENST TE ETEN (dit helpt ons met het boodschappenlijstje).
Comfortabele kledij aanbevolen.

Inschrijving
Volledig bedrag (280€) via Workshop oktober
of met gespreide betaling
Voorschot (150 €)  via Voorschot oktober + voor het resterend bedrag ontvang je via email een betaallink waarop je dit bedrag uiterlijk voor 5/10 dient te voldoen. 

Overnachting
Je keert huiswaarts of op locaties in de regio, naar eigen keuze en initiatief.
Nog meer info
Op www.mayanatlantyda.org/all-love vind je uitgebreide informatie over de geschiedenis van All Love, hoe het naar België kwam, de mensen die er achter staan en ervaringen lezen van mensen die ermee hebben gewerkt.
 
Heb je nog vragen dan kan je steeds telefonisch terecht op het nr. 0485 98 25 27 of per e-mail
mayanatlantyda@gmail.com 
Methode

Dit ervaringsweekend houdt in 

  • geleide meditaties - visualisaties
  • bewegingsmeditaties (de Oneindigheidsdans)
  • DNA meditatie
  • mantras
  • helen met geluid
  • groepswerk/processen
Programma

Elke dag 

  • twee dagdelen naar behoefte onderbroken door korte pauzes
  • tussen de dagdelen +/- een uurtje voor de lunchpauze

De tijstippen van de pauzes en het programma worden soepel aangepast aan de noden van de groep.

Opmerkingen

Deze activiteit behelst oefeningen en meditaties die van invloed kunnen zijn op fysiek, mentaal en emotioneel vlak.
Deze oefeningen (en workshop) worden niet aanbevolen voor personen die momenteel in psychiatrische behandeling zijn of antidepressiva nemen 

All Love workshop